Welkom bij Budgetkracht

BudgetKracht biedt laagdrempelige en integrale ondersteuning (samenwerking met andere organisaties). Loop binnen bij een van de spreekuren bij u in de buurt!

In gesprekken wordt u geholpen bij

  • Het opstellen van een budgetplan
  • Ontvangt coaching en tips om dit budget te verbeteren/vergroten
  • Ondersteuning bij schulden, deurwaarders en betalingsregelingen
  • Ook wordt er gekeken naar andere levensdomeinen (bijvoorbeeld wonen, gezondheid,
  • opvoeding etc.) en wordt u daarbij ondersteund.


Financiële zorgen komen meestal niet alleen, vaak zijn er ook op andere levensdomeinen belemmeringen. Zo kan er sprake zijn van werkloosheid, een beperking, psychiatrische problematiek, echtscheiding, enzovoorts. Door financiële zorgen kan iemand niet meer helder beslissingen maken en uit onderzoek blijkt dat het IQ (tijdelijk) afneemt en stress toeneemt.

Door te zorgen voor een stabiele financiële situatie, is er een basis om ondersteuning te bieden op de andere levensdomeinen. https://nvvbs.nl/aangesloten-coaches/(aspirant) keurmerkdrager financieel coach NVVBS https://nvvbs.nl/aangesloten-coaches/